Serenity Prayer Walnut Medallion Holder

Walnut Rectangle with Engraved Serenity Prayer Engraved

2 1/2" tall x 4 1/4" wide x 11/4" deep. Single Medallion Holder

Serenity Prayer Walnut Medallion Holder

Price: $16.95
Online Price: $15.25
Qty
Item: 4341
Category: Consumer